יאן מערכות - ייעוץ בטכנולוגיות מידע וניהול ידע
ייעוץ בטכנולוגיות מידע וניהול ידע
נתונים, מידע וידע מהווים את מרכז הפעילות הארגונית ברוב החברות

ההבנה הארגונית בתחום היא מועטה

הדבר נובע בעיקר מהעובדה שהנושא לא נלמד מספיק לעומק מלבד במקומות בהם לומדים מידענות

התוצאה היא שיש בארגונים הרבה נתונים, פחות מידע והרבה פחות ידע

יאן מערכות, באמצעות הבנת התהליך ושילוב כלים טכנולוגיים מסייעת לארגון להבנות תהליך שיתוף ידע בארגון

בסופו של התהליך, הפערים בין הנתונים, המידע והידע יקטנו ויעילות השימוש במידע ובידע יגדלו משמעותית